Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Tóm tắt: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại, nguồn nhân lực – như là một lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội, yếu tố chính là quyết định quan trọng nhất, là động lực cơ bản nhất. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Từ khóa: công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xã hội.

Bài báo chuyên ngành Quản lý giáo dục | Tạp chí Giáo dục số 421 – Kỳ 1/2018

 Tải về bài báo “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức”

Tải về

Tác giả bài viết: Dương Văn Toàn | Trường Sĩ quan Chính trị

Khái quát nội dung bài báo:

1. Mở đầu:
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phổ cập trung học cơ sở và phát triển giáo dục trung học phổ thông nhằm nâng cao trình độ văn hóa cho người lao động
2.2. Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông
2.3. Khắc phục bệnh thành tích và tình trạng hình thức
trong giáo dục; cải cách nội dung, phương pháp GD-ĐT theo hướng phù hợp với các yêu cầu của từng cấp đào tạo, bảo đảm tính cơ bản, hiện đại nhưng tinh giản, vừa sức, tăng tính thực tiễn và thực hành
2.4. Hoàn chỉnh mạng lưới các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng trong cả nước. Khuyến khích xây dựng các trường đại học, cao đẳng dân lập, tư thục ở những nơi trường công lập không đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo
2.5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lí GD-ĐT
3. Kết luận
Tài liệu tham khảo

Nguồn: Tạp chí Giáo dục

0 0 Các đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội dung trong bài
Xem tất cả các bình luận