Tất cả những từ hay cụm từ “Webluanvan.com”, “Web Luận văn” trên trang web này đều có nghĩa là Webluanvan.com hoặc các chi nhánh cơ sở của chúng tôi.

Trách nhiệm của Webluanvan.com đối với nội dung đăng tải

Mọi thông tin trên trang web này được cung cấp với sự tâm huyết và thiện chí, xuất phát từ các nguồn thông tin được tin cậy là chính xác. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng các thông tin trên trang web có thể chưa chính xác, chưa được cập nhật hoặc không áp dụng đối với các trường hợp của một tình huống cụ thể. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin chưa chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh trên trang web (ngoại trừ các thông tin sai có tính gian lận) và bất kỳ quyết định nào của bạn dựa vào thông tin trên trang web này là trách nhiệm của riêng bạn.

Webluanvan.com hoặc bất kỳ chi nhánh nào hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Webluanvan.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là kết quả của hoặc tổn thất hoặc thiệt hại dưới hình thức khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web Webluanvan.com.

Webluanvan.com xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm rằng bất kỳ dữ liệu nào lấy từ trang web này không bị nhiễm virus hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào. Trách nhiệm của bạn phải bảo đảm rằng bạn truy cập và sử dụng Internet an toàn và có các dịch vụ diệt virus thích hợp. Tùy thuộc vào luật pháp mà không thể bị loại trừ, Webluanvan.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là kết quả của hoặc tổn thất hoặc thiệt hại dưới hình thức khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web.

Mọi thông tin Webluanvan.com và các nhân viên đăng tải chỉ mang tính cung cấp thông tin tham khảo và có thể chứa khiếm khuyết, chúng tôi luôn nỗ lực để khắc phục vấn đề này qua email liên hệ.

Bản quyền

Quyền tác giả của mọi nôi dung của trang web này và việc tải nội dụng từ trang web thuộc về Webluanvan.com hoặc các chi nhánh của chúng tôi trừ trường hợp có quy định khác. Bảo lưu mọi quyền. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp về quyền tác giả hiện hành. Trong quá trình bạn xem nội dung trang web, bạn được in trang web do hành vi ngẫu nhiên tất yếu hoặc bạn có thể in số lượng trang web cho mục đích sử dụng cá nhân vì đó là hợp lý với mục đích cá nhân. Mọi hình thức sử dụng khác đều bị nghiêm cấm. Ngoại trừ việc tạo trang chủ, bạn không được dàn dựng trang web này hoặc liên kết đến một trang web khác khi chưa được chúng tôi xác thực.

Nội dung bài viết trong các bài chia sẻ, các cuộc thi được gửi về tòa soạn, chúng tôi giữ trọn bản quyền và được phép chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung cần thiết.

Mọi sao chép, trích dẫn mà không được phép từ Webluanvan.com đều bị nghiêm cấm, chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp để đảm bảo tính pháp lý và bản quyền tài liệu từ Webluanvan.com

Luật pháp nào điều chỉnh trang web này?

Trong trường hợp bất kỳ hoặc phần nào của điều khoản trong các điều khoản và điều kiện tuyên bố là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành trong phạm vi nào đó theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều khoản trong phạm vi đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và giá trị thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất theo quy định của luật pháp.

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.