Tag: chỉnh sửa

Quy định & thủ tục quét đạo văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Hướng dẫn chỉnh sửa, nộp luận văn Turnitin

Quét, chỉnh sửa đạo văn Turnitin – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

0 commentsĐạo vănchỉnh sửaĐại học Sư phạm Hà Nộiđạo vănPhần mềm Turnitin

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định tỉ lệ trùng lặp của luận văn, luận án so với các công trình khác phải dưới 20% Hiện nay, đa số các cơ sở đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam đều sử dụng phần mềm quét đạo văn. Các trường sử dụng ….  Xem thêm

Dịch vụ chỉnh sửa đạo văn đáp ứng phần mềm Turnitin

Dịch vụ chỉnh sửa đạo văn đáp ứng phần mềm Turnitin

0 commentsĐạo vănchỉnh sửađạo vănPhần mềm Turnitin

Chỉnh sửa đạo văn đáp ứng yêu cầu phần mềm Turnitin là một trong những công việc cực kì khoai sắn khiến bạn chật vật sửa đi sửa lại mà vẫn không đảm bảo. Luận văn, luận án, đồ án, khoán luận tốt nghiệp… của bạn có tỉ lệ đạo văn quá cao, trong khi ….  Xem thêm

Quét và chỉnh sửa đạo văn đáp ứng phần mềm Metis

Quét, chỉnh sửa đạo văn phần mềm Metis – Kiểm Tra Tài Liệu

0 commentsĐạo vănchỉnh sửađạo vănkiem tra tai lieuphần mềm metis

 Metis là hệ sinh thái các phần mềm chống đạo văn, kiểm tra chính tả, trùng lặp. Sửa đạo văn vượt qua phần mềm Metis là một trong những giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ luận văn, luận án, khoán luận tốt nghiệp… Bạn lỡ đi copy và tỉ lệ đạo văn ….  Xem thêm