Thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt: Động lực lao động của giảng viên đại học là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động và hiệu quả công việc. Tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo trường đại học. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng việc tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn. Khảo sát sử dụng phối hợp bảng hỏi, phỏng vấn sâu và nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Kết quả cho thấy, lãnh đạo nhà trường đã quan tâm thực hiện toàn diện nhóm biện pháp tác động trực tiếp vào giảng viên; nhóm biện pháp tác động thông qua công việc và nhóm biện pháp tác động thông qua môi trường làm việc.
Từ khóa: động lực lao động, tạo động lực lao động, giảng viên đại học, Trường Đại học Sài Gòn.

Bài báo chuyên ngành Quản lý giáo dục | Tạp chí Giáo dục số 469 – Kỳ 1/2020

 Tải về bài báo “Thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sài Gòn”

 

Tải về

Tác giả bài viết: Nguyễn Thuỳ Dung | Đại Học Sài Gòn

https://docs.google.com/document/d/1B2pCF-_ORDimiC8OUk8uk-1hTxPo6-xGa6It2l7IV0w/edit?usp=sharing

Khái quát nội dung bài báo:

1. Mở đầu:

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Khái quát về tổ chức khảo sát thực trạng – Mục tiêu khảo sát

2.2. Kết quả khảo sát

2.2.1. Thc trng to động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên bằng các biện pháp tác động trc tiếp vào

2.2.2. Thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên bằng các biện pháp tác động thông qua công việc

2.2.3. Thc trng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên bằng các biện pháp tác động thông qua môi trường làm việc

3. Kết luận
Tài liệu tham khảo

Nguồn: Tạp chí Giáo dục

0 0 Các đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội dung trong bài
Xem tất cả các bình luận