Tag: giáo dục pháp luật

Tạp chí giáo dục

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3

0 commentsDownloadgiáo dục pháp luậtQuản lý giáo dụcTạp chí Giáo dục

Tóm tắt: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở đơn vị cơ sở có một vị trí đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật quân đội cho cán bộ, chiến ….  Xem thêm