Tag: tạo động lực lao động

Tạp chí giáo dục

Thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sài Gòn

0 commentsDownloadQuản lý giáo dụctạo động lực lao độngTạp chí Giáo dục

Tóm tắt: Động lực lao động của giảng viên đại học là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động và hiệu quả công việc. Tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo trường đại học. Bài viết này trình bày kết ….  Xem thêm